Boezem(water)

Een centraal waterreservoir in de vorm van een kanaalvormig stelsel in de provincie Friesland vanwaar water uit lagergelegen (te natte) gronden opgevangen/ opgepompt wordt en/of vanwaar uit water ingelaten wordt naar (te droge) lagergelegen gebieden (polders). Het peil in de boezem ligt op – 0,52 m t.o.v. NAP.