Hoe werkt het als ik een schadeclaim wil indienen?

Antwoord Vermilion:

Op dit moment werkt het als volgt:

  • U dient bij Vermilion een claim in voor schade aan uw eigendom als gevolg van bodemdaling.
  • Deze claim wordt, in opdracht van Vermilion, bij u onderzocht door een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau.
  • Dit bureau doet een uitspraak of er een aantoonbare relatie is tussen de opgetreden schade en de delfstoffen (gas) winning.
  • Als u het hier niet mee een ben kan u een beroep doen op de TCBB (Technische Commissie Bodembeweging (tcbb.nl ).
  • Dit is een onafhankelijke partij, die doet een uitspraak over de juistheid van de claim.

Toekomstbeeld: 

  • In de toekomst wil Vermilion graag gebruik maken van een commissie bodemdaling Friesland.
  • Deze commissie kan sneller een onafhankelijke uitspraak doen.
  • De hiervoor noodzakelijk overeenkomst tussen Wetterskip, Provincie Fryslân en Vermilion is in voorbereiding.