Als proefboringen worden gedaan, dan moet dat toch destijds voor de gaswinning ook zijn gedaan? Dan was het dus bekend dat Vermilion ging boren in kalksteen. Dan had het risico dus toen ook al bekend moeten zijn?

De te verwachten daling door gaswinning is in 1987 niet goed voorspeld. Het krijtgesteente waaruit gewonnen werd, bleek anders te reageren op drukdaling dan bijvoorbeeld bij winning uit zandsteen.

Normaal gesproken wordt gas uit zandsteenlagen gewonnen. Toen in 2008 duidelijk werd dat het krijtgesteente meer in elkaar werd gedrukt, heeft Vermilion Energy Netherlands BV de winning direct gestopt.