Enquête: welke informatie wenst u, via welk medium?

De Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen die de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in uw gebied compenseren. Wij willen u als inwoner hierover zo goed mogelijk informeren. Om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, vragen we u om uw mening in deze enquête.

Achtergrond

In het gebied waar u woont – rond Franekeradeel en Harlingen, en in een deel van Het Bildt – daalt de bodem. Dat komt door voormalige gaswinning van Vermilion Energy Netherlands BV en door de huidige zoutwinning van Frisia Zout BV. Zowel bodemdaling als klimaatverandering leidt er toe dat de aan en -afvoer van oppervlaktewater in het gebied minder functioneert. Het is belangrijk dat hiervoor maatregelen getroffen worden. Daarnaast wil de Bestuurscommissie dat er verbeteringen voor landbouw, recreatie, natuur, landschap en leefbaarheid komen.

Enquête

We vinden het belangrijk dat u weet wat er in het gebied gaande is en welke gevolgen dat voor u heeft. Graag horen wij van u hoe u hierover geïnformeerd wilt worden. Wij vragen u daarom een paar minuten tijd te nemen om deze enquête in te vullen.

Graag willen wij van u weten:

  1. Welke informatie u wenst te ontvangen;
  2. Hoe u die informatie wenst te ontvangen.

Zou u een paar minuten tijd willen nemen om deze enquête in te vullen?

De enquête bestaat uit vijf korte onderdelen:

  1. Overzicht van huidige communicatiemiddelen & media;
  2. De vraag welke media u gebruikt;
  3. De vraag of u al eens informatie over de gebiedsontwikkeling heeft ontvangen;
  4. De vraag over welke onderwerpen u informatie wenst, via welk medium;
  5. Tips, ideeën- en tot slot vragen wij u enige persoonlijke gegevens in te vullen

Ga naar de Enquête