Een snelle scan

Zorgt voor een goede drainage

Boer de Witte in Pietersbierum is een van de eersten die er gebruik van maakte: de quickscan. Een kort en snel onderzoek om te bepalen wat voor soort drainage het beste is voor een bepaald perceel. Met het rapport in de hand kan de boer de draineur inschakelen, die vervolgens direct aan de slag kan.

Op het perceel, dat het meest ver van de boerderij ligt en het dichtstbij het zoute deel van het gebied, heeft Acacia Water vorig jaar herfst een quickscan gedaan. De gebiedscommissie bood de mogelijkheid om dit te laten uitvoeren. De Witte: “Via de aquapin, dat is een meetpaal die al in het perceel stond, konden we het afgelopen jaar de grondwaterstand en de verzilting steeds meten. Daarnaast heeft Ferry Mooi, de veldman van Acacia, met een grondboor onderzoek gedaan om de samenstelling van de grond te bepalen. En hij heeft gekeken naar het zoutwatergehalte in de sloot. Op basis van al deze gegevens heeft hij een advies gemaakt en dat in een rapportje verwerkt.”

Vroege vrucht, droge zomer

Met dit rapport is de draineur aan het werk gezet en is afgelopen september de verziltingsdrainage in het perceel gelegd. De Witte had het wel een jaartje eerder willen doen. “In 2019 had ik een vroege vrucht en we hadden een droge zomer. Een mooi moment om te draineren. Helaas waren ze toen nog bezig met het ontwikkelen van de quickscan en was ons rapport nog niet klaar. Die herfst was het wel zover maar was het te nat op het land. Toen hebben we het draineren over het jaar heen getild. Gelukkig hadden we in 2020 ook een vroege vrucht en een droge zomer en is het wel gelukt”, legt De Witte uit.

Het perceel is het enige dat op afstand van de boerderij ligt en een ander grondtype heeft. Het grondtype is zwaarder dan gebruikelijk. De Witte: “Om die reden verbouwen we op dit perceel suikerbieten, wintertarwe en pootaardappelen. Om die goed te laten groeien moeten we het zoete water vasthouden zodat de planten zoveel mogelijk van dat water kunnen gebruiken.”

Fijne manier van werken

De quickscan is een fijne manier van werken. Het heeft De Witte goed voldaan. “Alles gaat in overleg. Samen met Ferry zijn we het veld in geweest om te kijken wat de omstandigheden zijn en welke drainage het handigst is om te leggen. De draineur weet vervolgens ook precies wat van hem verwacht wordt. Bij ons is gekozen voor verziltingsdrainage met een verhoogd ontwateringsniveau. Extra fijn is dat er een vergoeding tegenover staat omdat ik in een gebied woon waar bodemdaling is geweest door zoutwinning. Dit is een bepaald bedrag per hectare.” Het doel van verziltingsdrainage is dat de gewassen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het zoete water. Het is afwachten wat voor effect de drainage zal hebben. Dit is waarschijnlijk vooral merkbaar in het voorjaar, dat is meestal het natste moment van het jaar.

Familiebedrijf

Zijn vader is in 1965 begonnen en nu runt hij sinds 1998 het bedrijf samen met zijn broer. Naast de al genoemde suikerbieten, wintertarwe en pootaardappelen verbouwen de broers ook nog uien, graszaad, sjalotten en zomergerst. Zijn broer woont in Pingjum en heeft redelijk veel land eromheen, maar geen opslagmogelijkheid. Alle gewassen worden opgeslagen in Pietersbierum.” Zelf heeft De Witte vier dochters tussen 9 en 16 jaar. De oudste voelt er wel wat voor om het boerenbedrijf in de toekomst over te nemen. Alhoewel de verpleging ook trekt. De Witte: “Ik heb tegen haar gezegd: Dan moet je een verpleegsteropleiding gaan doen. Wil je aan het bed staan dan heb je een diploma nodig. In het boerenbedrijf
kun je zo naar binnenschuiven.” Zijn broer heeft twee zonen. De oudste doet een middelbare beroepsopleiding voor de landbouw. “Het bedrijf is er op ingericht dat ze het eventueel samen kunnen runnen. Net zoals wij dat nu doen. ”

Wist u dat er sinds 2014 in 432 ha landbouwpercelen nieuwe drainage door boeren is aangelegd? Er kan nog nieuwe drainage aangelegd worden in 1420 ha landbouwgrond.