Een kortere route naar school

Uitvoering fietspad Wijnaldum – Midlum gestart

Kinderen uit Wijnaldum zijn straks een stuk sneller op basisschool Middelstein in Midlum. Een nieuw, en vooral korter, fietspad is al lange tijd een wens van beide dorpen en van gemeente Harlingen. Eind vorig jaar is het eerste deel van het pad aangelegd. Naar verwachting is het hele pad klaar in juni 2021.

Vorig jaar zijn de eerste werkzaamheden gestart en is een deel van het betonnen fietspad aangelegd. Ook zijn sloten gegraven en bermen afgewerkt.

Fietstunnel

Het nieuwe fietspad loopt straks onder de provinciale weg, de N390, door. Daarvoor is het nodig een fietstunnel te maken. In het weekend van 6 maart is gestart met de fietstunnel door aannemer Oosterhof Holman. Hier is een timelapse van te bekijken op www.webcam-harlingen.nl. De verwachting is dat het hele fietspad in juni 2021 klaar is. De route is straks twee kilometer korter dan de huidige route langs de Hauleweg en Harlingerstraatweg. Daarnaast is het met het nieuwe fietspad ook mogelijk een mooi rondje te fietsen door het gebied. Het pad komt vrij recht tussen Midlum en Wijnaldum te liggen, midden in de landerijen. Voor de aanleg van het fietspad ontving gemeente Harlingen 200.000 euro subsidie uit het project Fyts!mpuls van de provincie Fryslân. Ook is er een bijdrage gedaan vanuit de Maatschappelijke Plus van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

Foto: Joachim de Ruijter