Een hogere brug in Ried

Het werk aan de brug in de Nieuweweg in Ried is klaar. De afgelopen maanden werkte aannemer Knipscheer BV aan het ophogen van de brug. Tijdens het werk was de brug afgesloten, die is nu weer toegankelijk.

Door gas- en zoutwinning daalt de bodem in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Dat geldt ook voor de brug bij Ried. Daardoor kwam de brug steeds dichter bij het water. Boten zouden daardoor niet meer goed onder de brug doorpassen. Daarom is de bestaande brug opgehoogd.

De brug in de Nieuweweg is de laatste van de vier bruggen die in het projectgebied opgehoogd zijn. Eerder werden de bruggen bij Tzummarum, Hegesyl en de brug tussen Dongjum en Ried al opgehoogd.

Burg in het dorp Ried
De opgehoogde brug in de Nieuweweg.