Verbeteringen dorpskernen

FilenameDorpsvernieuwingen-Franekeradeel-Harlingen-PDF.pdf
Filesize345 KB
Version1
Date added14 november, 2017
Downloaded78 times
CategoryInformatiekrant gebiedsontwikkeling

Gemeente Franekeradeel en gemeente Harlingen hebben binnen de gebieds- ontwikkeling de taak om de leefbaarheid in een aantal dorpen te verbeteren. In Oosterbierum, Wijnaldum, Tzummarum en Sexbierum zijn de dorpskernen aangepakt. Het geld voor deze zogenaamde ‘maatschappelijk plus’ (samen € 5,7 miljoen) is beschikbaar gesteld door de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de provincie Fryslân en Frisia Zout B.V. De gemeenten voeren samen met de dorpen zelf de projecten uit.

In deze pdf leest u wat de dorpen hebben gedaan om de dorpskern te verbeteren.