2018/01 Uitgangspunten wettelijke herverkaveling

Filename Uitgangspunten-Herverkaveling.pdf
Filesize 535 KB
Version 1
Date added 18 januari, 2018
Downloaded 439 times
Category Herverkaveling

In deze PDF staan de uitgangspunten en regels voor de wettelijke herverkaveling.

Inleiding:

Voor het maken van het ruilplan in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel-Harlingen zijn uitgangspunten nodig. De uitgangspunten geven aan welk beleid in het inrichtingsplan wordt nagestreefd en welke beperkingen daarbij gelden. De Wet inrichting landelijkgebied (WILG) en artikel 4 van het Besluit Inrichting Landelijkgebied geven aan dat die uitgangspunten bepaald moeten worden. Om welke uitgangspunten gaat het?

  • a. de uitgangspunten uit het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen
  • b. de uitgangspunten uit het Besluit Inrichting Landelijkgebied
  • c. een aantal aanvullende uitgangspunten.
  • d. zoveel mogelijk rekening houden met wat op de wenszittingen naar voren wordt¬†gebracht.
  • e. de door de bestuurscommissie vastgestelde ruilklassenkaart op basis van de¬†bodemgeschiktheidskaart en droogleggingskaart.

Het concept ruilplan zal zes weken ter inzage worden gelegd. De voorbereiding van een besluit tot vaststelling van het ruilplan zal plaatsvinden met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht.