2. Tweede Planwijziging, eindversie februari 2016

Filename Tweede-Planwijziging-GS-februari-2016.pdf
Filesize 45 KB
Version 1
Date added 19 februari, 2016
Downloaded 621 times
Category Algemene informatie

In deze bijlage vindt u de extra herstelmaatregelen die zijn opgenomen in het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen.