Peilenkaart herstelplan Bas 1 en 2

FilenamePeilenkaart-herstelplan-bas-1-en-2.pdf
Filesize11 MB
Version1
Date added8 augustus, 2016
Downloaded474 times
CategoryInformatie over waterpeilbesluit

In 2001 heeft Wetterskip De Waadkant samen met Frisia Zout B.V. een herstelplan bodemdaling uitgevoerd om de effecten van de bodemdaling als gevolg van zoutwinning uit de putten Bas 1 & 2 te compenseren. Het belangrijkste uitgangspunt voor dit plan was dat de drooglegging niet meer dan 10 cm mocht veranderen. Om daar aan tegemoet te komen, is vooral peilaanpassing ingezet. Maar als na peilaanpassing de aanwezige drainage nog onder water lag, konden de grondeigenaren of -gebruikers herdrainage aanvragen bij het Wetterskip De Waadkant. Daarnaast is gekeken naar de effecten op de lokale keringen in het gebied.

Peilaanpassing

In de deze download staat aangegeven in welke mate de peilen zijn aangepast. Om dit mogelijk te maken, zijn veel extra peilvakken ontstaan en zijn veel extra gemalen, stuwen en inlaten gemaakt om de waterhuishouding weer te laten functioneren.