Kaart 2: Laanbeplanting Hoarnestreek

FilenameLaanbeplanting-Hoarnestreek-kaart2-van-Swingmalaan-tot-Camstrawei-gemeentegrens.pdf
Filesize665 KB
Version1 Previous versions
Date added18 januari, 2017
Downloaded87 times
CategoryKaarten

Met de laanbeplanting willen we de ‘transparante lintmarkering’ langs de wegen en op de kelderwallen in het gebied herstellen en versterken. Dat doen we op drie plekken in het gebied:

 1. de Hoarnestreek
 2. het gebied vanaf Franeker via Schalsum en Peins naar Slappeterp
 3. de Getswerdersyl nabij Wynaldum

Wat houdt het versterken van laanbeplanting precies in?

 1. Behoud van waarde volle en kwalitatief goede bomen en beplantingen;
 2. Aanbrengen van nieuwe bomen en beplantingen;
 3. Vervangen van bestaande bomen en beplantingen;
 4. Het permanent verwijderen van ongewenste bomen en beplantingen.

Hoe gaan we te werk?

Naast landschappelijk aspecten houden we rekening met:

 1. Voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte;
 2. Voldoende ruimte tussen de bomen;
 3. Voldoende uitwijkmogelijkheden voor passerend verkeer;
 4. Voldoende zicht bij uitritten en bochten;
 5. Voldoende draairuimte voor landbouwverkeer;
 6. Voldoende ruimte voor het schonen van sloten.

Op deze manier kan de laanbeplanting zich op een goede manier ontwikkelingen en is er ruimte voor het beheer.