2017/10/14 Informatiekrant nummer 1

Filename Informatiekrant-bodemdaling-en-gebiedsontwikkeling-Franekeradeel-Harlingen.pdf
Filesize 938 KB
Version 1
Date added 14 november, 2017
Downloaded 174 times
Category Informatiekrant gebiedsontwikkeling

In de informatiekrant staat onder meer informatie over:

  • Welke werkzaamheden er zijn (geweest) in het gebied;
  • Waar u terecht kunt voor informatie;
  • Hoe dorpen de dorpskern verbeteren;
  • Welke werkzaamheden er voor agrariërs zijn;
  • Waarom Wetterskip Fryslân vaarten en sloten verbreedt;
  • Wat de rol is van de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen.