Informatiekrant Franekeradeel-Harlingen, juni 2018