3. Derde Planwijziging, 20 december 2017

Filename Derde-planwijziging-Franekeradeel-Harlingen-12-dec-2017.pdf
Filesize 764,89 KB
Version 1
Date added 16 januari, 2018
Downloaded 365 times
Category Algemene informatie

Inhoud van dit document (PDF)

  1. Inleiding
  2. Aanleidingvoorderdeenvierdeplanwijziging
  3. Inhoudderdeplanwijziging
  4. Kostenderdeplanwijziging
  5. Procedureenplanningderdeplanwijziging
  6. Communicatie derde planwijziging en Reactienota

Bijlagen:

Kaart met wijzigingen (verschilkaart)
Toelichting op kaart met wijzigingen (verschilkaart) Bodemdalingscontouren gas en zout
Toelichting op bodemdalingscontouren gas en zout Maatregelenkaart derde planwijziging
Overzicht maatregelen
Kaart percelen verminderde ontwatering