2018/01 Brochure herverkaveling

Filename Brochure-Wettelijke-herverkaveling.pdf
Filesize 2 MB
Version 1
Date added 18 januari, 2018
Downloaded 496 times
Category Herverkaveling

In deze brochure staat informatie over de wettelijke herverkaveling binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen en bevat:

 1. De stappen van het Ruilplan
  1. 1.1  Peildatum en belanghebbenden
  2. 1.2  Wenszittingen
  3. 1.3  Ontwerp Ruilplan
  4. 1.4  Ruilplan
  5. 1.5  Kavelovergang en aktepassering
  6. 1.6  Kavelaanvaarding
  7. 1.7  Overige aspecten
  8. 1.8  Vervolg procedure
 2. Verrekening oppervlakte- en kwaliteitsverschillen
  1. 2.1  Verrekening op basis van ruilklassen
  2. 2.2  Oppervlakte en korting
  3. 2.3  Nihil inbreng

3. Inhoudelijke informatie over het Ruilplan

 1. 3.1  Lijst van Rechthebbenden
 2. 3.2  Plan van Toedeling
 3. 3.3  Tussentijdse aan- en verkoop van grond

4. Planning

Planning
Organisatie
Leden van de bestuurscommissie Informatie