2016/02 Aanvraagformulier drainage

Filename Bijlage-2-aanvraagformulier-bijdrage-drainage.docx
Filesize 40,05 KB
Version 1
Date added 25 februari, 2016
Downloaded 663 times
Category Drainage informatie
Tags bodemdaling, drainage, Franekeradeel-Harlingen

Via dit formulier kunt u een aanvraag doen tot een bijdrage in de kosten voor drainage. U kunt dit formulier per post sturen naar:

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen

t.a.v. Secretariaat Bestuurscommissie

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden