Disclaimer en toegankelijkheid

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring van deze website.

De provincie Fryslân verleent u hierbij toegang tot www.gofranekeradeelharlingen.frl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De provincie Fryslân behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De provincie Fryslân spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de provincie Fryslân.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de provincie Fryslân nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij provincie Fryslan. Foto’s van het gebied zijn gemaakt door Fotobureau Hoge Noorden, 2xkijken.nl, Mark Schuurman en projectleden. Foto van Jan van Weperen is gemaakt door Arthur Smeets.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de provincie Fryslân, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.