Woensdag 6 september: informatiebijeenkomst Oosterbierum

Op woensdag 6 september 2017 geeft de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een voorlichtingsbijeenkomst. De commissie geeft een toelichting op de derde planwijziging. Wilt u daarover meer weten, of heeft u vragen: wees welkom.

Datum: woensdag 6 september
Plaats: dorpshuis It Mienskar. Buorren 27, 8854 AG Oosterbierum
Tijd: van 13.30 (tot max. 16.00 uur)

Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân op 11 juli 2017 het ontwerp van de derde planwijziging Franekeradeel-Harlingen vast. U kunt dit ontwerp inzien van 15 juli t/m 11 september 2017. Meer informatie vindt u in de brief. Download deze brief door op onderstaande blauwe balk te klikken. De powerpoint die bij de informatiebijeenkomst wordt getoond, is ook te downloaden.

[Download niet gevonden] [Download niet gevonden]