Concept-beleidsregel landschap

Binnen het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen wordt een wettelijke verkaveling gedaan. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met het landschap. Daarom hebben gemeenten Waadhoeke en Harlingen gewerkt aan een nieuwe beleidsregel voor het bestemmingsplan voor het buitengebied. Deze regel wordt later officieel vastgesteld door de gemeenten.

Wat staat er in de beleidsregel?

De beleidsregel gaat over het buitengebied. De beide gemeenten hebben uitgewerkt wat wel en niet kan in het buitengebied, op zo’n manier dat het binnen het bestemmingsplan past. Het gaat dan bijvoorbeeld over waar er beperkingen zijn voor het dichtmaken van sloten, maar ook waar er juist mogelijkheden zijn om percelen te vergroten.

Concept is klaar

Het concept van deze beleidsregel is nu klaar. Voor de wettelijke verkaveling maakt de bestuurscommissie gebruik van deze concept-beleidsregel. Dat betekent dat de bestuurscommissie er bij de toedeling van percelen zoveel mogelijk rekening mee houdt. Voor sommige toedelingen zal de beleidsregel geen oplossing bieden. In die gevallen zoekt de bestuurscommissie in overleg met de grondeigenaren, pachters en belanghebbenden naar een andere oplossing.

Na het hele verkavelingsproces heeft de bestuurscommissie ervaring opgedaan met de concept-beleidsregel. De commissie kan de ervaring dan delen met de gemeenten. Vervolgens kan de beleidsregel officieel vastgesteld worden.

Meer informatie over de concept-beleidsregel vindt u in onderstaande downloads.

Download “2019/12 – Beleidsregel cultuurhistorie en landschap” Beleidsregel-cultuurhistorie-en-landschap-concept-december-2019.pdf – 160 keer gedownload – 792 KB

Download “2019/12 Beoordelingskaart A0” Beoordelingskaart-A0-december-2019.pdf – 200 keer gedownload – 2 MB

Download “2019/12 Kaart waterlopen en dijken” Kaart-waterlopen-en-dijken-december-2019.pdf – 175 keer gedownload – 5 MB