Concept-beleidsregel landschap

Binnen het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen wordt een wettelijke verkaveling gedaan. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met het landschap. […]

21-01-2020 | Meer lezen

Aanvraagperiode drainage verlengd

Nu het proces voor de verkaveling van landbouwpercelen in volle gang is, blijkt dat het aantal aanvragen voor drainage terugloopt. […]

13-05-2019 | Meer lezen

Hoe gaat het met de verkaveling?

Van 6 februari t/m 19 maart 2019 lag het ontwerpplan voor ruiling van gronden in het gebied Franekeradeel-Harlingen, ter inzage […]

13-05-2019 | Meer lezen

Spannende tijd voor grondeigenaren en -pachters

Het ontwerp ruilplan ligt vanaf 6 februari ter inzage Van 6 februari t/m 19 maart 2019 kunnen grondeigenaren en -pachters […]

19-02-2019 | Meer lezen

Uitgangspunten herverkaveling

Download onderstaand de brochure over de wettelijke herverkaveling binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Hierin staat uitgelegd hoe zo’n verkaveling werkt, welke […]

18-01-2018 | Meer lezen