Een snelle scan

Zorgt voor een goede drainage Boer de Witte in Pietersbierum is een van de eersten die er gebruik van maakte: […]

26-03-2021 | Meer lezen

Nieuwe beleidsregel

Cultuurhistorie en landschap Op 15 december 2020 stelden de colleges van B&W van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een nieuwe […]

26-03-2021 | Meer lezen

Een kortere route naar school

Uitvoering fietspad Wijnaldum – Midlum gestart Kinderen uit Wijnaldum zijn straks een stuk sneller op basisschool Middelstein in Midlum. Een […]

26-03-2021 | Meer lezen

Herverkaveling stap verder

Percelen dichter bij huis Een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is de wettelijke herverkaveling. Met deze verkaveling krijgt een deel […]

26-03-2021 | Meer lezen

Nieuws van bestuurscommissie

Margriet de Heer is per 1 januari 2021 vertrokken als lid van de bestuurscommissie. Zij vertegenwoordigde sinds 2008 de belangen […]

26-03-2021 | Meer lezen