Nieuw gemaal ‘De Mieden’ bij Ried feestelijk geopend

Het nieuwe gemaal de Mieden bij Ried is klaar. Op 21 november werd het feestelijk geopend met de inwoners van […]

21-11-2022 | Meer lezen

Start bouw gemaal langs de Rie

Een nieuw gemaal gaat vanaf volgend jaar het huidige gemaal De Mieden bij Ried vervangen. Het nieuwe gemaal is nodig […]

23-12-2021 | Meer lezen

Ruilplan gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen ter inzage

Gedeputeerde staten van Fryslân stelden op 19 januari 2021 het ruilplan voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen vast. Tegen het ontwerp-ruilplan, dat […]

22-04-2021 | Meer lezen

Een snelle scan

Zorgt voor een goede drainage Boer de Witte in Pietersbierum is een van de eersten die er gebruik van maakte: […]

26-03-2021 | Meer lezen

Nieuwe beleidsregel

Cultuurhistorie en landschap Op 15 december 2020 stelden de colleges van B&W van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen een nieuwe […]

26-03-2021 | Meer lezen