Aanvraagperiode drainage verlengd

Nu het proces voor de verkaveling van landbouwpercelen in volle gang is, blijkt dat het aantal aanvragen voor drainage terugloopt. […]

13-05-2019 | Meer lezen

Verziltingsbijeenkomst gehouden voor agrariƫrs

Grondwater onder landbouwpercelen en in sloten en vaarten wordt steeds zouter, ook in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen. Dat zorgt voor problemen […]

13-07-2018 | Meer lezen

Maatregelen helpen ook tegen de gevolgen van klimaatverandering

Het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is gemaakt om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in het gebied te compenseren. De verandering van […]

05-06-2018 | Meer lezen