Aanvraagperiode drainage verlengd

Nu het proces voor de verkaveling van landbouwpercelen in volle gang is, blijkt dat het aantal aanvragen voor drainage terugloopt. […]

13-05-2019 | Meer lezen

Nieuwe drainage advieskaart

Heeft u plannen om uw drainage te vervangen? Bekijk vooraf de nieuwe drainage advieskaart voor het bepalen van de aanleghoogte […]

18-02-2019 | Meer lezen

Boeren op excursie

Eind november organiseerden Land en Tuinbouw Organisatie Noord en Acacia Water een voorlichtingsbijeenkomst over waterkwaliteit en verzilting (zout in het […]

01-02-2019 | Meer lezen

Verziltingsbijeenkomst gehouden voor agrariƫrs

Grondwater onder landbouwpercelen en in sloten en vaarten wordt steeds zouter, ook in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen. Dat zorgt voor problemen […]

13-07-2018 | Meer lezen

Zout water vraagt om speciale drainage

Het grondwater onder veel landbouwpercelen en het oppervlaktewater in sloten en vaarten in het gebied Franekeradeel-Harlingen worden steeds zouter. Dat […]

05-06-2018 | Meer lezen