Boeren op excursie

Eind november organiseerden Land en Tuinbouw Organisatie Noord en Acacia Water een voorlichtingsbijeenkomst over waterkwaliteit en verzilting (zout in het grondwater). Samen met Wetterskip Fryslân, de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen en de grondcommissie vertelden ze over het proefproject ‘Boeren meten Water’. Een project gericht op boeren die in hun percelen hoogstwaarschijnlijk te maken hebben of krijgen met verzilting.

Om te meten is apparatuur nodig
Meedoen aan het proefproject is niet kosteloos. Om mee te kunnen doen heeft de boer een mobiele Aquapin nodig die de grond in gaat op plaatsen in het perceel waarover de boer meer wil weten. Ook is er een handmeter om het sloot- of drainwater te meten. Om de boeren tegemoet te komen vergoedt de bestuurscommissie iedere boer die deelneemt aan het proefproject 50% van de aanschafkosten voor de apparatuur.

Naar Kloosterburen
Het merendeel van de boeren wilden de meetapparatuur graag in werking zien en bekijken hoe de antiverziltingsdrainage uitpakt. Daarom werd er op 10 januari 2019 een excursie georganiseerd naar Boer Oosterhuis in Kloosterburen. Hij test al vanaf 2013 antiverziltingsdrainage waarbij hij de verzilting succesvol bestrijdt. Hij is akkerbouwer en dat zijn veel van de boeren in Franekeradeel-Harlingen ook.

Hieronder ziet u een kleine fotoreportage van de excursie. De hoop is dat de boeren zich gaan opgeven, zodat in het voorjaar gestart kan worden met het meten.

De boeren verzamelen voor de schuur te Kloosterburen.
Boer Oosterhuis verwelkomt de boeren.
Jouke Velstra (Acacia Water) geeft uitleg over de aquapin.
Op weg naar de meetapparatuur in het perceel.
Naast informeren wordt er ook veel gelachen.