Blij met dorpsvernieuwing Sexbierum

“Plotseling zag ik dat het dorp inderdaad wel een opknapbeurt kon gebruiken!” Eelco van Lent, de voorzitter van dorpsbelang Sexbierum, wijst naar de nieuwe klinkers die afgelopen winter zijn gelegd. “Het was hier een rommeltje. Rode klinkers, gele stenen, alles lag door mekaar. De lantaarns? Hier stond er eentje een meter uit de gevel, verderop weer een halve meter, ze stonden zo zigzag door ’t dorp. Maar als je hier al zo lang woont, dan zie je dat gek genoeg niet. Toen we met het dorp mochten nadenken over veranderingen, keken we er ineens met heel andere ogen naar.” 

In samenwerking met de gemeente Waadhoeke (destijds nog Franekeradeel) ging de werkgroep ‘Dorpsvernieuwing Sexbierum’ om tafel. In die werkgroep zaten bewo- ners, vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, politie, gemeente en dorpsbelang en een adviesbureau om de ideeën uit te werken. De eerste inloopavond werd goed bezocht. Veel inwoners kwamen kwamen meepraten over hoe het dorp eruit zou moeten zien. 

Sweco, het adviesbureau dat de dorpsvernieuwing heeft uitgewerkt, liet tijdens die bijeenkomst foto’s zien van het dorp. Eelco: “Ze vroegen ons: ‘Hoe zou een buiten- staander hiernaar kijken?’ Dat was leuk, want we zagen ineens dingen die ons normaal nooit waren opgevallen. We mochten zeggen wat we mooi vonden en wat minder mooi. Op die manier kwamen we bijvoorbeeld samen tot de conclusie dat de lantaarnpalen wel erg lukraak door het dorp staan.” Sweco tekende alle wensen op en maak- te op basis daarvan een ontwerp. 

Richtlijnen en kaders 

“Ja, en dan komt het moment dat je te maken krijgt met kaders vanuit de gemeente”, vertelt de dorpsbelangvoor- zitter, die best wel had gewild dat het dorp Pietersbierum ook in de dorpsvernieuwing had meegekund. “Dan hadden we hier toch een straatje minder opgeknapt? Maar dat kon niet, want in het Inrichtingsplan Fran- keradeel-Harlingen waren de kaders al vastgelegd. Alleen de dorpen Tzummarum, Wynaldum, Oosterbierum en Sexbierum kwamen in aanmerking voor vernieuwing van de dorpskern.” 

“En waar onze dorpskern precies ligt, daarover valt ook nog te twisten. Bij de entree van het dorp (vanuit Franeker) beginnen de nieuwe klinkers bijvoorbeeld nèt voor de Brusselse brêge, terwijl zo’n vijftig meter daarvoor ook nog mooie oude bebouwing staat. Het zijn kleine dingetjes waarvan we dachten: ‘Neem dat stukje bestrating ook even mee, kleine moeite’, maar we moesten natuurlijk ook binnen het budget blijven.” 

 

 

Tsjerk Hiddes 

Het oudste steegje van Sexbierum, waarbij je van de Alde Buorren naar de Nije Buorren loopt, kreeg ook nieuwe klinkers. “Heel mooi, je loopt zo naar het vermeende huisje van Tsjerk Hiddes, de beroemde zeeheld uit de zeventiende eeuw. De bewoners konden overigens zelf kiezen of ze de nieuwe bestrating tot en met hun huis wilden laten komen. Bij het huisje van Hiddes is dat niet gebeurd. De bewoners wilden dat houden zoals het was, authentiek. Zo zijn al onze wensen wel zoveel mogelijk meegenomen in het plan. Dat kunnen we waarderen.” 

Mooie lantaarns 

Opvallend is het nieuwe stuk bij de kerk, waar een nieuwe bushalte is gekomen, met daarbij om de oude kastanjeboom mooie zitplaatsjes. De lantaarns zijn dezelfde als bij de andere dorpen. “Dan kan de gemeente die gemakkelijk onderhouden. Op een paar plekken staan nog wel een paar oude lantaarnpalen”, vertelt Eelco en hij lacht: “Daar moeten we het nog even over hebben. Maar binnenkort hebben we een evaluatie, dus dan bespreken we dat vast. Net als de stoepranden bij de supermarkt, want de mensen met een rollator kunnen daar de stoep niet op. Maar al met al zijn we hier in het dorp heel enthousiast over de nieuwe uitstraling van het geheel. Zo kunnen we wel weer een tijdje mee!” 

Veranderingen in Sexbierum

■ Nieuwe riolering dorpskern
■ Nieuwe hemelwaterafvoer naar de sloten
■ Ondergrond versterkt voor vrachtverkeer
■ Nieuwe bestrating dorpskern
■ Nieuwe lantaarns met LED-verlichting
■ Nieuwe betoncoating
■ Brug opnieuw geschilderd
■ Nieuwe bushalte
■ Pleintje met zitranden