Aanvraagperiode drainage verlengd

Nu het proces voor de verkaveling van landbouwpercelen in volle gang is, blijkt dat het aantal aanvragen voor drainage terugloopt. Dat is begrijpelijk: veel grondeigenaren en – pachters wachten eerst af welke percelen zij toegedeeld krijgen. De bestuurscommissie verwacht dat na definitieve toedeling van de geruilde percelen opnieuw aanvragen ingediend worden en heeft om die reden de openstelling voor aanvragen verlengd.

Datum van afronding verlengd
De openstelling was tot 1 januari 2021. Om agrariërs in het gebied de kans te geven ook daarna nog bijdragen voor drainage te verkrijgen, wijzigt de openstelling als volgt:
– Aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2021 door de bestuurscommissie zijn ontvangen.
– De daadwerkelijke aanleg en betaling van bijdragen moet uiterlijk 31 december 2022 zijn afgerond.

Er zijn in de afgelopen jaren al veel aanvragen voor een bijdrage voor de aanleg van nieuwe drainage gedaan. De bestuurscommissie heeft voor ongeveer 500 hectare bijdragen toegezegd.

Vernieuwde drainagekaarten
De bestuurscommissie heeft gewerkt aan twee drainagekaarten. Het gaat om:

  1. Een vernieuwde drainagekaart waarop per perceel af te lezen is of er een bijdrage mogelijk is en zo ja, hoe de hoog die bijdrage is.
  2. Een drainage advieskaart waarmee de hoogte voor aanleg van nieuwe drainage bepaald kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige bodemdaling en de toekomstige waterpeilen.
    U vindt beide kaarten door hier te klikken.

Vragen
Heeft u vragen over drainage? Lees dan ook eens de vragen en antwoorden in onze vernieuwde FAQ, onder het kopje drainage.